Klachten

 

Personenvervoer is mensenwerk en geschiedt bij Munckhof met uiterste precisie en klantgerichtheid. Maar het kan natuurlijk gebeuren dat in de uitvoering van ons werk toch fouten worden gemaakt. Om ook in die situatie een onberispelijke kwaliteit van dienstverlening te garanderen, heeft Munckhof een eigen Servicebureau. Dit Servicebureau komt direcct in actie na uw kritische opmerking of klacht. 

Waar kan ik mijn klacht indienen?

  1. Heeft u een klacht of melding over het gedrag of communicatie van onze medewerker? Dan adviseren wij u om dit te delen met de medewerker zelf. Als dit niet mogelijk is, kunt u het klachtenformulier op deze pagina invullen. Het Servicebureau zal uw klacht verder in behandeling nemen.
  2. Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Vul dan het klachtenformulier in op deze pagina. Het Servicebureau zal uw klacht verder in behandeling nemen.
  3. Wilt u een misstand melden waarbij het maatschappelijk belang in geding is? Klik dan op deze link om een klokkeluidersmelding te doen. Let op dat hierbij echt sprake moet zijn van een ernstige of omvangrijke nalatigheid met een structureel karakter. 

Kwaliteitsbewaking middels rapportages

Het Servicebureau registreert uw klacht in een rapportagesysteem. Via dit systeem wordt de voortgang bewaakt en wordt uw bezwaar adequaat afgehandeld. Mochten zich vaker problemen voordoen op dezelfde routes, bij bepaalde vervoerspartners of op een andere wijze, dan neemt het Servicebureau maatregelen en voert een structurele oplossing door. Op deze manier wordt de kwaliteit van het vervoer continu bewaakt en geborgd. Wij doen er alles aan om onze klanten tevreden te houden.

Om uw klacht over de dienstverlening van Munckhof door te geven, kunt u het klachtformulier invullen of telefonisch contact opnemen via telefoonnummer: 088-9008989

Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer

Naast de mogelijkheden om een klacht in te dienen bij Munckhof, kunt u ook gebruik maken van het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer. U kunt een klacht indienen via www.taxiklacht.nl of telefonisch via 0900-2021881 (€0,70 per gesprek)

Bij het indienen van een klacht bij het klachtenmeldpunt dient u het P-nummer te vermelden. De P-nummers van Munckhof zijn:

Munckhof Taxi: P13682
Taxicentrale Maasbuurt: P58484

Gegevens indiener

Klachtdetails