Klachten

 

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Vul dan het klachtformulier in en ons Servicebureau zal deze klacht verder in behandeling nemen.

Personenvervoer is mensenwerk en geschiedt bij Munckhof met uiterste precisie en klantgerichtheid. Maar het kan natuurlijk gebeuren dat in de uitvoering van ons werk toch fouten worden gemaakt. Om ook in die situatie een onberispelijke kwaliteit van dienstverlening te garanderen, heeft Munckhof een eigen Servicebureau. Dit Servicebureau komt direct in actie na uw kritische opmerking of klacht.

Kwaliteitsbewaking middels rapportages

Het Servicebureau registreert uw klacht in een rapportagesysteem. Via dit systeem wordt de voortgang bewaakt en wordt uw bezwaar adequaat afgehandeld. Mochten zich vaker problemen voordoen op dezelfde routes, bij bepaalde vervoerspartners of op een andere wijze, dan neemt het Servicebureau maatregelen en voert een structurele oplossing door. Op deze manier wordt de kwaliteit van het vervoer continu bewaakt en geborgd. Wij doen er alles aan om onze klanten tevreden te houden.

Om uw klacht over de dienstverlening van Munckhof door te geven, kunt u het klachtformulier invullen of telefonisch contact opnemen via telefoonnummer: 088-9008989

Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer

Naast de mogelijkheden om een klacht in te dienen bij Munckhof, kunt u ook gebruik maken van het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer. U kunt een klacht indienen via www.taxiklacht.nl of telefonisch via 0900-2021881 (€0,70 per gesprek)

Bij het indienen van een klacht bij het klachtenmeldpunt dient u het P-nummer te vermelden. De P-nummers van Munckhof zijn:

Munckhof Taxi: P13682
Taxicentrale Maasbuurt: P58484

Gegevens indiener

Klachtdetails

Personenvervoer is mensenwerk en geschiedt bij Munckhof met uiterste precisie en klantgerichtheid. Maar het kan natuurlijk gebeuren dat in de uitvoering van ons werk toch fouten worden gemaakt. Om ook in die situatie een onberispelijke kwaliteit van dienstverlening te garanderen, heeft Munckhof een eigen Servicebureau. Dit Servicebureau komt direct in actie na uw kritische opmerking of klacht.

Kwaliteitsbewaking middels rapportages

Het Servicebureau registreert uw klacht in een rapportagesysteem. Via dit systeem wordt de voortgang bewaakt en wordt uw bezwaar adequaat afgehandeld. Mochten zich vaker problemen voordoen op dezelfde routes, bij bepaalde vervoerspartners of op een andere wijze, dan neemt het Servicebureau maatregelen en voert een structurele oplossing door. Op deze manier wordt de kwaliteit van het vervoer continu bewaakt en geborgd. Wij doen er alles aan om onze klanten tevreden te houden.

Om uw klacht over de dienstverlening van Munckhof door te geven, kunt u het klachtformulier invullen of telefonisch contact opnemen via telefoonnummer: 088-9008989

Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer

Naast de mogelijkheden om een klacht in te dienen bij Munckhof, kunt u ook gebruik maken van het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer. U kunt een klacht indienen via www.taxiklacht.nl of telefonisch via 0900-2021881 (€0,70 per gesprek)

Bij het indienen van een klacht bij het klachtenmeldpunt dient u het P-nummer te vermelden. De P-nummers van Munckhof zijn:

Munckhof Taxi: P13682
Taxicentrale Maasbuurt: P58484
Verstraaten Personenvervoer: P49064